Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Traditionele stucplafonds.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
stucplafond op riet;
stucplafond op gaasproducten;
stucplafond op plaatmateriaal;
traditionele stucplafonds (balklaag met plafondhangers);

traditionele plafondlijsten; 

Algemeen:

Gestukadoorde plafonds werden vroeger altijd tegen een rietmat aangebracht. Bij deze werkwijze werd het riet als een dunne spreilaag of als mattenweefsel bevestigd tegen houten schroten (ook wel tengels of rachels genoemd).
De schroten mochten niet te dicht op elkaar liggen daar de stukadoorspecie om het riet krulde en dus aan die versteende krullen bleef hangen.

Steengaas, stucanet, etc. zijn de vervangers van het riet. De principes van het aanbrengen ('aanhechting' en 'omhulling') zijn echter hetzelfde gebleven.

Het bepleisteren van vezelplaten (heraklith, etc.) berust enkel op het principe van 'aanhechting'.

Voor de traditionele mortelsamenstellingen    zie
indien gewenst het onderwerp "pleisterwerk" van het onderdeel "materialen - (-)steen/beton + stuc".

klik hier om naar boven te gaan 

Stucplafond op riet:

Tegen balklaag op rachels.
Rachels om de 75 mm.
Riet onder de rachels met vertind koperdraad en rietnagels bevestigd.
De stucspecie moet door het riet heen worden gedrukt, dus het riet niet te zwaar aanbrengen.

Jellema bouwkunde boek (1964)   afbeelding:  Jellema bouwkunde boek (1964)
klik hier om naar boven te gaan 

Stucplafond op gaasproducten:


Stucplafond op steengaas.
Gevlochten draadstaal met op de kruising van het netwerk geperst klei.
Overlap naden 30 mm.
Lassen en naden om de 100 mm afgebonden met verzinkt draad.

extra  constructievoorschriften stucplafond op steengaas

Stucplafond op elektro steengaas.
Verschil met normaal steengaas - kruisingen gepuntlast.
Geen spanningsverschil meer - ondergrond is vlakker.
Spannen bij vertikaal werk niet meer nodig.

Stucplafond op stucanet.
Verzinkt stalen netwerk met gevlochten absobtiekarton.
In de lengterichting zijn de draden dikker dan in de breedterichting.
Kruisingen gepuntlast.
Aanbrengen met verzinkte stiften.
Bedrukte zijde is smeerzijde.

Stucplafond op ribbenstrekmetaal.
Is dun zwart gelakt geperforeerd plaatstaal met visgraatmotief.
Afmeting 600x2000 en voorzien van verstijvingsribben.
Over de perforatie absorbtiekarton.

Stucplafond op Casanet.
Gepuntlast gaas, maaswijdte 10 mm
klik hier om naar boven te gaan


 

Stucplafond op plaatmateriaal:


Stucplafond op gipskartonplaat.

Stucplafond op houtwolcementplaat.
Geprepareerde houtvezels gebonden met cement.
Refusiegaas op de naden om scheurvorming te voorkomen.

Stucplafond op heraklytplaat.
Houtvezels plus chloorvrij magnesiet.
Refusiegaas op de naden om scheurvorming te voorkomen.
klik hier om naar boven te gaan


 

traditionele stucplafonds (balklaag met plafondhangers):

Een gestucadoord plafond is stug. Bij bevestiging direct tegen de balklaag kunnen door trilling, welke ontstaan door het belopen van de bovenliggende vloer, scheuren in het stucwerk ontstaan.
Door een extra balklaag voor het plafond te construeren welke wordt opgehangen aan bovenliggende vloer met plafondhangers wordt dit euvel voorkomen.

Bijkomend voordeel: verbetering van de geluidisolatie - zie onderstaand figuur.

Jellema bouwkunde boek (1964)   afbeelding:   Jellema bouwkunde boek (1964)
klik hier om naar boven te gaan 

Traditionele plafondlijsten:

Hoewel ze in de nieuwbouw in onderstaande vormen niet meer voorkomen, is het wel interessant om te weten, hoe een en ander werd gemaakt.

Lijsten aan gestukadoorde plafonds zijn onder te verdelen in kooflijsten, die de overgang vormen van wand tot plafond, en perklijsten (smalle lijsten op 40 80 cm van de wanden af rondom het plafond aangebracht).

Draagconstructies voor kooflijsten. Deze krijgen bij benadering de vorm van het profiel en worden/werden van de volgende materialen gemaakt.

Metselwerk,    zie figuur 1.
Metaalgaas of lattenweefsel,    zie figuur 2.
Tengels en riet,    zie figuur 3 en 3a.
Vezelplaten,    zie figuur 5.
Wapening in perklijsten,    zie figuur 4.

Daar de specie door zijn gewicht zal kunnen uitzakken en het getrokken profiel zijn vorm niet mag verliezen, moet men een snelhardende specie moeten gebruiken.
De lijsten worden getrokken met metalen mallen, die de contravorm hebben van het te trekken profiel. Voor het trekken van deze mallen zijn hulpgeleiders nodig.    Zie figuur 5 t/m 8.

pleistermortels
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 09-03-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Stucplafond op gaasproducten:
klik hier om naar boven te gaan

Documentatie steengaas.
klik hier om naar boven te gaan