Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Houten plafonds.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

moer- en kinderbintenplafonds;
houten plafonds;
de doe het zelver;
divers;


 
plafonds

Moer- en kinderbintenplafonds:

Het plafond zoals het oorspronkelijk was bestond alleen uit vloerhout.

Om bij een samengestelde (de moer- en kinderbinten)balklaag te voorkomen dat vuil van de bovenliggende verdieping tussen de vloerplanken doorstuift, werd aan de onderkant ervan, tussen de kinderbinten en evenwijdig daaraan, spreidsel aangebracht.

Spreidsel is extra dun kwartier gezaagd eiken wagenschot van soms maar 3 mm dikte.
Het wordt gekenmerkt door prachtige spiegels, de doorgezaagde mergstralen. Bij kwartiers gezaagd hout geven de jaarringen een patroon van evenwijdige lijnen op het gezaagde hout te zien.

Dit spreidsel is dus niet zomaar te vervangen door b.v. triplex. Wees er dus zuinig op.
(voor het spreidsel, duidelijk zichtbaar, op de foto was dit echter te laat.)
 

plafonds    plafonds

Niet elk "oud ogend" plafond is oud. Schijn kan bedriegen.
Gijzelkamer Gevangenpoort tijdens de restauratie periode 2006/2007/2008

zie extra   fragment van betreffende ruimte uit ruimteboek.

Bij toepassing van vloeren welke, als vloer alleen, niet voldoen aan de eisen die gesteld worden m.b.t. geluidseisen, brandwerendheid, etc. is de plafondafwerking mede van belang voor de benodigde vloeropbouw.
Bij de hierboven besproken moer- en kinderbinten plafonds is er echter geen sprake van een plafondafwerking waar we iets mee kunnen.
De oplossing voor dergelijke problemen moet hier worden gevonden boven de vloer, tenzij een verlaagd zelfdragend plafond ook tot de mogelijkheden behoort, maar dat is meestal niet het geval.

zie  "Vloeren en geluid" behorende bij dit onderdeel.
zie  "Brandveiligheid van vloeren" behorende bij dit onderdeel.
klik hier om naar boven te gaan 

Houten plafonds:

Ook hier geldt: het plafond zoals het oorspronkelijk was bestond alleen uit vloerhout, doch bij de enkelvoudige balklaag werd geen spreidsel toegepast maar vloerhout welke met veren/groef en messing aan elkaar waren verbonden.

plafonds    plafonds

De reden om plafonds van houten delen toe te passen was oorspronkelijk alleen het uiterlijk en kwam derhalve alleen bij welgestelden voor.
(vaak ook onder de hierboven genoemde moer- en kinderbintenplafonds - je moet met de tijd mee en laten zien dat je geld hebt)

In de woningbouw van de gewone burger werd dit plafond niet toegepast, totdat men op de zolderverdieping onder de kap ging slapen en de uitbouwen met de platte mastiekdaken verschenen.
Bij de zolderverdieping werd het plafond meestal toegepast zonder vloer (overbodige spullen om op de vliering te zetten had men in die tijd nog niet).
Bij de aanbouw was het bittere noodzaak. Mastiek droop door de kieren van het dak naar beneden en het ijs stond s'winters tegen het dak.

Veel van deze plafonds zijn na de oorlog verdwenen of vervangen door zachtboardplaten.

Thans zijn deze plafonds bijna allemaal weer vervangen door gipssplaten. (Bitumineuze dakbedekking ter vervanging van de mastiek daken en naisolatie hebben het bovengenoemde probleem van de aanbouwen opgelost.

noot!   De parana pine schrootjes uit de jaren 70 zijn bijna weer uit de woningen verdwenen, zo ook de vele aangebrachte kunsstof schroten plafonds van daarna.
klik hier om naar boven te gaan 

De doe het zelver:

De reactie van de groot schalige na-oorlogse woningbouw laat niet op zich wachten. De nepbalk onder het beton plafond doet zijn intrede.

zie extra  de nepbalk.
klik hier om naar boven te gaan 

Divers:

Afbeelding fragment van artikel uit het tijdschrift (2014-1) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
voor de pdf van het artikel zie de verwijzingen naar externe sites van derden.


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 22-12-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Moer- en kinderbintenplafonds:
klik hier om naar boven te gaan

Gijzelkamer Gevangenpoort tijdens de restauratie periode 2006/2007/2008:

(fragment van betreffende ruimte uit ruimteboek)

fragment
fragment
fragment
fragment
 

 


 extra informatie behorende bij:
De doe het zelver:
klik hier om naar boven te gaan

De nepbalk:


doehetzelf
klik hier om naar boven te gaan