Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Plafonds algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

plafondafwerking;
de beschikbare ruimte boven het plafond;
plafonds zijn onder te verdelen in;
geluidabsorbers (baffles);

voor het onderdeel brandveiligheid plafonds  zie   vloeren divers 

Plafondafwerking:

In principe is al het materiaal dat voldoet aan de huidige brandveiligheideisen geschikt.
Een aantal in het verleden toegepaste materialen wordt daarom dan ook niet meer gebruikt en is bij woningverhuur verboden.
(denk hierbij aan in de naoorlogse bouw veel toegepaste triplex- hard en zachtboardplaten)

Jellema 1965 Bij de traditionele plafonduitvoeringen komen we veelal de naadloze stuc afwerking tegen een steenachtige vloer of m.b.v. een pleisterdrager tegen een houten vloer tegen.

Bij gebruik van een pleisterdrager zoals steengaas, gipskartonplaat, etc. behoort een verlaagde plafond constructie, opgehangen aan de draagvloer ook tot de mogelijkheden.

Bij houten balklagen zijn plafondvlakken tussen de balken ook mogelijk.

In te renoveren (kantoor)panden wordt tijdens het ontwerpproces om bezuinigingsredenen vaak besloten onder betonvloeren van ondergeschikte ruimten geen plafonds toe te passen, maar deze te voorzien van een sauswerk. Bedenk echter wel dat deze vloeren hier niet voor gemaakt zijn. Het resultaat zal veelal tegenvallen.
klik hier om naar boven te gaan 

De beschikbare ruimte boven het plafond:

De beschikbare ruimte boven het plafond moet voldoende zijn om alle nieuw aan brengen leidingen, verlichtingsarmaturen, etc. probleemloos te kunnen aanbrengen. Voor nieuwbouw is dit geen probleem, voor renovatie veelal wel.
Overleg met een ontwerpende installateur is hierbij gewenst, vooral als een deel van de aanwezige installatie behouden blijft.

plafond Gevangenpoort Bedenk hierbij wel dat een installateur geen bouwkundige is en zeker geen ontwerpende bouwkundige.

Bij restauraties is het probleem van de leidingen veelal nog complexer.

Zie naaststaande foto:  zo moet het dus niet.
(aangetroffen toestand:   de aangebrachte leidingen gaan dwars door de kinderbinten uit 1530)

doorvoer door balk
 

 

 

bron afbeelding: uit water, elektriciteit en gas (uitgave Consumentenbond)

Mogelijke doorvoer bij een normale situatie. (Bij twijfel overleggen met constructeur.)
 

 

Bij toepassing van vloeren welke, als vloer alleen, niet voldoen aan de eisen die gesteld worden m.b.t. geluidseisen, brandwerendheid, etc. is de plafondafwerking mede van belang voor de benodigde vloeropbouw.

details vloer W5 de beschikbare ruimte boven het plafond Hiervoor dient extra ruimte gereserveerd te worden.
 

 

En ook hier geldt: bij restauraties is het probleem veelal nog complexer.
Zie foto van de praktijk en een paar van de bijbehorende ontwerp details.
(werkdetails hebben hier geen nut. Overleg ter plaatse met opzichter, aannemer en installateur heeft is effectiever.)

details vloer W5


klik hier om naar boven te gaan 

Plafonds zijn onder te verdelen in:

klik hier om naar boven te gaan


 
Rockfon baffles

Geluidabsorbers (baffles).

Hoewel geen plafond, toch wel te vermelden waard.

Baffleplafonds worden met name daar gebruikt waar een gesloten systeemplafond niet tot de mogelijkheden behoort,
zoals in fabriekshallen, etc.
De geluidisolerende werking van deze baffles is de voornaamste reden van de toepassing.
 

 

 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 30-06-2014

 

 
klik hier om naar boven te gaan