Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Het bouwrijp maken.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
bescherming van bomen;
 


 

Algemeen:


Voordat men met de bouw kan beginnen,moet het terrein worden ontruimd. Aanwezige obstakels zoals eventuele bebouwing met funderingen, oude leidingen en putten moeten indien nodig worden gesloopt en het vrijkomende puin moet worden afgevoerd. Let op !

Archeologische vindplaatsen:

Archeologische vindplaatsen zijn niet altijd bekend, maar meestal wel te verwachten. Zoals op onderstaande foto's.
Indien men toch wat tegenkomt moet men dit direct melden en de werkzaamheden ter plaatse tijdelijk stoppen.

  

foto rechts:   een restant van de oude stadsmuur in Culemborg.
foto links:   de graafwerkzaamheden bij de kapel een stukje verder op


klik hier om naar boven te gaan


 

Bescherming van bomen:


Bomen, struiken en wortelstronken moeten, als ze (voor de uitvoering van het bouwplan) in de weg staan, worden gerooid en/of worden beschermd.
 

En als er een boom moet sneuvelen dan is er meestal een kapvergunning voor nodig.
(Dit kan per gemeente verschillen.)
zie   hiervoor het betreffende subonderwerp bij het onderwerp "Flora en fauna" van het onderdeel "buitenschil - algemeen".

Let op:
Er mogen geen kapwerkzaamheden worden verricht in het broedseizoen als hiermee broedende worden vogels verstoord.
Hou met de planning hiermee rekening. Dit geldt niet alleen voor de uitvoerende partij maar ook voor de ontwerpende partij. Wil je in het voorjaar bouwen, dan zal je in de herfst ervoor al moeten weten welke bomen weg moeten.
 

 

 

 

Om bomen in de directe omgeving van en op de bouwplaats bij de uitvoering van bouwwerken te beschermen, dient de aannemer waar nodig, beschermingen rond de stammen aan te brengen en
en rekening te houden met de in de naaststaande afbeelding genoemde overige aandachtspunten.
 

 

 

 

Naast de hier genoemde bomen, struiken en wortelstronken zal dikwijls ook een eventuele aanwezige grasmat, geheel of gedeeltelijk, moeten worden verwijderd.

Wanneer de aanwezige teelaarde van goede kwaliteit is, kunnen we deze in een hoek van het bouwterrein of in de omgeving, indien mogelijk, tijdelijk opslaan om na de bouw te gebruiken voor de her te beplanten terreingedeelten.

let op!
Als je afgegraven schone grond opnieuw wilt gebruiken en het is meer dan 50 m3 dan moet dit worden gemeld bij het Meldpunt BodemKwaliteit.
(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.asp)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 14-04-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan