Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Atrium, etc.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
aandachtspunten;

Is er bij een atrium sprake van een besloten of niet besloten ruimte ?

groen in gebouwen; 

Algemeen:

Een atrium was oorspronkelijk een open ruimte in het midden van een Oud-Romeinse woning.

zie   in het onderdeel "bouwkunst(geschiedenis), etc. - bouwstijlen"   bij het onderwerp
"de Etruskische bouwkunst"  het subonderwerp "Openbare gebouwen en woonhuizen".

en
bij het onderwerp "de Romeinse bouwkunst"  het subonderwerp "Woningen".

In dit atrium ontving men toen niet-intieme bezoekers.
In de bouwkunde wordt daarom thans met de naam atrium een centrale ruimte in een gebouw bedoeld welke zich voor de daarin bevindende vertrekken bevind, zodat deze van de ingang worden geisoleerd.

 

Zoals:  (bron tekst:   Standaard Encyclopedie - 1969}

In de particiliere woningen is de voornaamste functie van het atrium de binnenvertrekken te scheiden van de andere delen van het huis.
In kantoren, hotels en andere openbare gebouwen dient het atrium als wachtzaal voor de bezoekers en als verbindingsruimte tussen de verschillende vertrekken.
Noot !
Andere benamingen voor de hier genoemde ruimten, zoals hal, wachtruimte, etc. zijn normaliter gangbaarder dan de oude naam atrium.

Tegenwoordig is een atrium bijna altijd een overdekt (meestal) centraal deel van een gebouw (een binnenplein, binnenhof, etc) welke zich uitstrekt over meerdere verdiepingen.
klik hier om naar boven te gaan 

aandachtspunten:

Constructief zijn er, mits de te overspannen oppervlakte niet te groot wordt en het dak eenvoudig van vorm blijft, geen problemen te verwachten.

Is het dak niet eenvoudig van vorm dan zal men het probleem van regenwaterafvoer moeten oplossen, hetgeen zeer lastig kan zijn, aangezien men op eventuele benodigde spuwers en nooduitlaten meestal geen zicht heeft.
zie   voor de standaard hemelwater afvoer systemen het onderdeel "daken - algemeen".

Het dak boven het atrium zal meestal grotendeels uit glas bestaan, dat regelmatig gereinigd dient te worden. Dit kan soms lastig zijn.
zie   hiervoor het onderwerp "Gevels en daken - gevelonderhoud" van het onderdeel "buitenschil - onderhoud".
Dit geldt ook voor de binnenwanden van de atrium als zij niet van binnen- of van buitenuit simpel gereinigd kunnen worden.

Om zonnewarmte in de zomer tegen te houden is, naast de toepassing van speciale warmtewerende glassoorten, buitenzonwering noodzakelijk. Dit vergt ook onderhoud en in geval van mankementen moet de onderhoudsmonteur er ook bij kunnen.
zie   hiervoor het onderwerp "Werken op daken" van het onderdeel "daken - algemeen".

De brandwerendheid en brandveiligheid.
E.e.a. is afhankelijk van de grootte en de plaats van het atrium. Zie als voorbeeld het hier na volgend artikel (Is er bij een atrium sprake van een besloten of niet besloten ruimte ?).
zie   voor het onderwerp "Brandwerendheid van skelet en draagstructuur" het onderdeel "constructietechniek - algemeen".
zie   voor de onderwerpen "Brandpreventie en Brandblusinstallatie's" het onderdeel "installaties - brandpreventie".
zie   voor de onderwerpen "Vluchtwegen in gebouwen, etc." het onderdeel "ontwerpproces - algemeen".

Groen in gebouwen.
zie   het betreffende subonderwerp in het onderwerp "De tuin" van het onderdeel "ontwerpelementen - exterieur divers".
klik hier om naar boven te gaan 
Bron:   bouwblad ?? uit de jaren 80.

noot !
Gebouwafmetingen, -indelingen, bouwvoorschriften, normen, etc. veranderen in de tijd. Maar de uitgangspunten qua veiligheid en preventie zijn hetzelfde gebleven. Voorkom vernietiging door brand en vlucht, via de meest logische weg, op tijd.
klik hier om naar boven te gaan 

Groen in gebouwen:

Als in een vroeg stadium het beplantingsconcept in het ontwerp wordt geďntegreerd en een beplantingsdeskundige tijdig wordt geconsulteerd biedt dit de beste garantie voor een probleemloos en duurzaam ‘groen’ gebouw/interieur.

Stel in de fase van het "Voorlopig Ontwerp" een ontwerpteam samen dat over de benodigde kennis en ervaring beschikt; betrek hier, indien nodig, een plantendeskundige bij en stel de volgende vragen.

  • Kan de beplante ruimte geďntegreerd worden in het energie- en installatieconcept en hoe is dit te optimaliseren?
  • Welke invloed kan beplanting hebben op het binnenmilieu (temperatuur, ventilatie, RV, luchtkwaliteit, akoestiek) en de energiebalans?
  • Wat is de invloed van beplanting op de daglichttoetreding en andersom?
  • Heeft de beplanting invloed op de toekomstige flexibiliteit van het gebouw?
  • Welke planten zijn bij het ontwikkelde gebouwconcept toepasbaar, bekeken vanuit plantcondities, vormgeving, etc.?
  • Wat zijn de constructieve consequenties van het gekozen beplantingsconcept en hoe is dit op een optimale en creatieve manier in te passen in het ontwerp van de constructie?
  • Kan regenwater worden opgevangen en worden gebruikt voor de planten?

Plantkeuze:

De plantkeuze moet altijd worden afgestemd op de groeifactoren, zoals die voorhanden zijn op de plek in het gebouw waar de plant zal worden geplaatst.

De voornaamste eisen die de plant stelt aan zijn omgeving, de zogenaamde groeifactoren, zijn daglicht, temperatuur, luchtvochtigheid, water, voeding en een tochtvrije omgeving.
De door de plant ontvangen lichthoeveelheid, de luchtvochtigheid en de temperatuur worden bepaald door de kenmerken van gebouw en installaties.

Dit betekent dat beslist niet elke plek in het gebouw zonder meer geschikt is voor planten.


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 03-09-2019 (10-05-2023 groen in gebouwen van uit tuin hier na toe geplaatst)

 

 

klik hier om naar boven te gaan