Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Passieve zonne-energie systemen in gebouwen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

het gebruik van zonne-energie in gebouwen (actief of passief);
passief systeem - de directe methode;
passief systeem - de indirecte methode;
kas / huis;


 

Het gebruik van zonne-energie in gebouwen:

Bij het ontwerpen van bouwconstructies kunnen besparingen worden verkregen d.m.v. isolatie van vloeren, wanden en daken maar ook door het benutten van de invallende zonne-energie, zoals bij het onderdeel "Daglicht en bezonning" is besproken.
zie  het onderdeel "Daglicht en bezonning".

Actief of passief:

De methoden voor het benutten van 'ter plaatse gewonnen' zonne-energie kunnen worden onderscheiden in een actief en een passief systeem.

Bij het actieve systeem wordt een netgekoppelde zonne-energiesysteem toegepast (zonnepalen) of er wordt d.m.v. zonnestraling een collector verwarmd waar een vloeistof of lucht doorstroomt die via een warmtewisselaar de warmte overgedraagt naar een boilerreservoir.
zie  zonnepanelen
zie  solar dakpannen
zie  zonneboilers
zie  zonneschoorstenen

Bij het passieve systeem functioneren alle of enkele gebouwdelen als collector en reservoir. Warmteoverdracht geschiedt daarbij door convectie, conductie en radiatie; daarbij zijn geen pompen of ventilatoren nodig.

Dit is niet nieuw. Zie fragment uit het kongres-verslag over passieve zonne-energie uit 1981 (door A.W.Trijssenaar Provinciaal Bureau Energiebesparing Noord-Holland)

  
klik hier om naar boven te gaan 
passief systeem:

De directe methode:


De eenvoudigste manier van een passief systeem is de directe methode, waarbij zonnestraling door op het zuiden geprojecteerde glasgevels direct invalt op wanden en vloeren.

De tekeningen spreken voor zichzelf

www.de12ambachten.nl    bron:   de 12 ambachten:
klik hier om naar boven te gaan 
passief systeem:

De indirecte methode:


Het passieve systeem voor zonne-energie kan ook volgens een 'indirecte methode' worden toegepast.
Kenmerkend voor de indirecte methode is de plaatsing van een massa-element (voor de opslag van thermische energie) direct achter de op het zuiden gelegen ramen. De thermische massa kan bestaan uit water in metalen buizen of een betonnen wand en wordt Trombe-wand genoemd, naar dr. Felix Trombe, destijds directeur van het Frans Nationaal Laboratorium voor Zonne-energie, die dit idee heeft ontwikkeld en daarover in de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw heeft gepubliceerd.

de Trombe wand wordt geschilderd in een donkere warmteabsorberende kleur en is onder en bovenin voorzien van afsluitbare openingen. Het glas voor de Trombewand zorgt voor een soort broeikaseffect. Behalve de wand wordt ook de lucht tussen glas en wand verwarmd.
Door opstijging van deze warme lucht, die door de bovenste ventilatieopeningen de binnenruimte bereikt en het terugkomen van afgekoelde lucht door de onderste ventilatiesleuven ontstaat een natuurlijke circulatie waarmee de binnenruimte wordt verwarmd.
s'Nachts moeten de ventilatieopeningen in de Trombe -wand worden afgesloten en een isolerend gordijn of paneel worden aangebracht tussen de wand en het glas.

   bron:   de 12 ambachten:
 

zie extra  afbeelding uit artikel over Solar-comb project (Bouwwereld 1981)
klik hier om naar boven te gaan 
Kas / huis:
bron:   knipsel uit architektuurblad (ca 1980)


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 09-01-2016 (verwijzing naar solar dakpannen 13-11-2022)

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Passief systeem - de indirecte methode:
klik hier om naar boven te gaan

Afbeelding modulaire Trombeunits uit artikel over Solar-comb project (Bouwwereld 1981)


Solar-comb project trombe units
klik hier om naar boven te gaan