Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Ros-, water- en windmolens.


Een molen is een werktuig of werkplaats waarin door draaien van bepaalde onderdelen
korrels tot poeder worden gemalen, bomen tot planken worden gezaagd. overtollig water van het land wordt verwijderd, etc.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

rosmolens algemeen;
waterradmolens algemeen;
windmolens algemeen;

de introductie en evolutie van de windturbine; 
rosmolen

Rosmolens algemeen:

Een rosmolen is een molen die wordt aangedreven door een paard (ros), een ezel of een os.
Het principe van het malen is hetzelfde als bij de windmolens. Alles draait om de staande as L.
Bron afbeelding:   rosmolenplein.nl†

Rosmolens zijn al bekend uit de Romeinse tijd en werden voor vele doeleinden gebruikt: het malen van graan tot meel, het uitpersen van zaden tot olie, stro hakselen, bemaling van water, etc.

De grotere rosmolens waren bouwsels waarin de molenstenen binnen in een gebouw over elkaar rolden of schuurden, terwijl het paard of het stel paarden buiten het bouwwerk liep.
De aandrijving gebeurde dan via een balk die aan de top van het dak bevestigd was en waaraan verticaal naar beneden een 'boom' bevestigd was, waaraan beneden een tandwielmechanisme was gemaakt.

bron afbeelding links:   rosmolenplein.nl
afbeelding rechts:   Hoeven op land gebouwd (Vic Goedseels en Luc Vanhaute 1978)

rosmolen

Werd het gebouwtje groter;   dan liepen de paarden binnen.

rosmolen    Interieur ros-oliemolen   (Openluchtmuseum Arnhem)
klik hier om naar boven te gaan 

Waterradmolens algemeen:

Een waterradmolen is een molen die wordt aangedreven door snel stromend (vallend) water.

waterradmolen
bron afbeelding:   Hoeven op land gebouwd (Vic Goedseels en Luc Vanhaute 1978)

Verticale waterraderen kunnen naar de soort watertoeloop geclassificeerd worden in drie varianten.
Wanneer het verschil tussen de waterhoogten gering is dan moet een onderslagrad worden gebruikt.
Bij een groter verval wordt het water over de bovenzijde van het rad geleid en dat werkt dan door zijn gewicht.
Als tussen fase is er de middenslag blad.
 

Wikipedia
klik hier om naar boven te gaan 

Windmolens algemeen:

Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, welke op hun beurt nuttig kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, het malen van graan, het zagen van hout, het verplaatsen van water, etc.

Bij de huidige windmolens kan men twee hoofdtypen onderscheiden:


klik hier om naar boven te gaan


 

De introductie en evolutie van de windturbine:

bron afbeelding:   Green Choice magazine 2016 windturbine
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 11-01-2017 (06-04-2021 waterrad)

 

 
klik hier om naar boven te gaan