Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Luiken en blinden (stores).

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

houten buitenluiken (ca 1950);
hang-en sluitwerk buitenluiken;
zonneblinden of stores;

houten binnen vouwblinden;
houten binnen schuifblinden; 

Houten buitenluiken (ca 1950):

bron: Jellema? ca 1950 (avond UTS)

Houten luiken, dienend als extra afsluiting van licht-of toegangsopeningen,kunnen aan de buiten- en aan de binnenzijde van de gevel worden aangebracht; in het laatste geval spreken we gewoonlijk van blinden Ze kunnen worden uitgevoerd als draai-of als schuifluiken.

Houten draailuiken worden in de meeste gevallen aan de buitenzijde van de gevel aangebracht. Dit biedt ten opzichte van het plaatsen aan de binnenzijde het voordeel, dat de wandruimte vrijblijft, terwijl voorts ook het raam en de ruit worden beschermd. Een nadeel is, dat het buitenluik door atmospherische invloeden een kortere levensduur heeft.

luiken

Smalle kozijnen kan men afsluiten met één luik, fig. 1, voor brede-verdienen, uit esthetisch zowel als constructief oogpunt (schranken en scheluw trekken), twee luiken de voorkeur, fig. 2. Yoor zeer brede kozijnen stelt rnen om dezelfde redenen het luik samen uit meerdere delen, welke aan elkaar worden afgehangen, fig. 3

Het luik kan worden uitgevoerd:
a.    als opgeklampt werk,
b.    als paneelwerk.

luiken
klik hier om naar boven te gaan 

Hang-en sluitwerk buitenluiken:

bron afbeeldingen:    constructie van gebouwen door prof. J.G. Wattjes (1924)    en bron tekst:   Jellema? ca 1950 (avond UTS)

De luiken worden in de regel met gehengen afgehangen. Scharnieren in courante maten zijn hiervoor veelal te licht.of hebben niet de juiste vorm.
Ook handelsgehengen (duim-of .kruis-) zijn om dezelfde redenen doorgaans niet bruikbaar. Het geheng zal dus meestal voor elk speciaal geval gesmeed moeten worden.

zie
het onderwerp "Hang- en sluitwerk t.b.v. restauratie panden" bij het onderdeel hang- en sluitwerk.

links:    buitenluiken met sluitboom aan buitenkant.
rechts: buitenluiken met sluitboom aan binnenzijde.

luiken    luiken
klik hier om naar boven te gaan 
stores

Zonneblinden of stores:

bron afbeeldingen:    constructie van gebouwen door prof. J.G. Wattjes (1924)    en bron tekst:   Jellema? ca 1950 (avond UTS)

Zonneblinden of stores zijn houten raamwerken, waarin schuin geplaatste plankjes, schoepen of windbordjes, in de regel onder 45" met enige tussenruimte zijn geplaatst. Ze dienen in hoofdzaak tot wering van direct zonlicht.

Architectonisch is de store een merkwaardige verschijning, welke reeds eeuwen is toegepast. Het meestal hoge, smalle ding, doelmatig.in gebruik, nuchter van vorm, kan aan het gebouw een indruk van statigheid verlenen.

Beveiliging tegen inkijken en andere invloeden van buiten af bieden de stores betrekkelijk weinig; in dit opzicht zijn ze minder goed dan de houten luiken.
Op houten luiken hebben ze echter voor, dat ze in gesloten toestand ventilatie mogelijk maken en indirect licht doorlaten.


zie brochure 17 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij de verwijzingen naar externe sites van derden.
klik hier om naar boven te gaan 

Houten binnen vouwblinden:

bron afbeeldingen:    Jellema? ca 1950 (avond UTS)    en    constructie van gebouwen door prof. J.G. Wattjes (1924)

vouwblinden
vouwblinden
klik hier om naar boven te gaan 

Houten binnen schuifblinden:

bron afbeelding:    constructie van gebouwen door prof. J.G. Wattjes (1924)

schuifblinden
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 10-11-2014

 

 
klik hier om naar boven te gaan