totaal overzicht index intern:

Klik voor het gekozen onderdeel in de middelste kolom.

CC overzicht extern
Op de vermelde datum was de verwijzing naar het bijbehorende webadres correct,
maar gezien de veranderlijkheid van de adressen op het world wide web kan ik niet garanderen dat ze op dit huidige moment nog juist zijn.

Klik voor doorverwijzing naar de gezochte website op de middelste kolom. 
  home 2021
voorwoord + achtergrond: voorwoord 2021
  overzicht opleidingen 2021
  overzicht werkzaamheden 2017
  disclaimer 2018
verwijzing intern en extern: totaaloverzicht verwijzing intern en extern (is dit scherm) 2017
   -

CC overzicht skelet

constructietechniek - algemeen: draagstructuur algemeen 2025
  draagstructuur heden en verleden 2020
  gewelfbouw (uitvoering) 2016
  constructieve vormgeving 2016
  draagstructuur stabiliteit 2017
  brandwerendheid van skelet en draagstructuur 2019
  brandwand 2016
  sterkteleer (toegepaste mechanica) 2018

constructietechniek - traditioneel + divers: draagstructuur traditionele stapelbouw 2017
  vakwerkbouw 2017
  stro- leembouw, etc. 2019

constructietechniek - houtbouw: houtbouw 2016
  houtverbindingen 2015
  houtskeletbouw 2015
  platform bouwmethode 2012
  ballo(o)n methoden 2012
  post and beam bouwmethode 2012
  houten gevelbekleding 2015
  houttabellen t.b.v. houten vloeren, daken, hsb, etc. 2012

constructietechniek - betonbouw: draagstructuur (betonbouw) 2017
  beton bekisting 2017
  betonnen wanden en gevels 2014
  beton renovatie 2024

constructietechniek - staalbouw: draagstructuur (staalbouw) 2016
  staalskelet 2019
  metaal(staal) verbindingen 2017
  draagstructuur (aluminium) 2012
 naar boven 

CC overzicht funderingen

funderingen - grondmechanica: inleiding bodemkennis 2015
  grondonderzoek 2021
  grondmechanica 2014

funderingen - funderingen: funderingen (algemeen) 2024
  funderingsschade 2024
  funderingsherstel 2017
  funderingen op staal 2015
  funderingen op palen 2024
  realisatiefase 2019
  paal fundering geschiedenis 2014
  funderingsverankeringen 2015

funderingen - kelders: keldergewelven 2016
  kelders 2016
  kelders divers 2016
 naar boven 

CC overzicht vloeren

vloeren - vloeren algemeen: vloeren algemeen 2016
  vloeren op vaste ondergrond 2016
  traditionele metselwerk vloertypen 2016
  prefab beton vloeren 2013
  staalbetonvloeren en roostervloeren 2015
  houten (balklaag) vloeren 2018
  houten balklaag verankering 2016

vloeren - vloerafwerking: vloerafwerking 2012
  naadloze vloerafwerking 2016
  naadloos (monoliet vloer) 2012
  niet naadloos (steenachtig) 2016
  niet naadloos (houten dekvloer) 2015

vloeren - vloeren divers: kruipruimte 2014
  vloerluiken 2012
  brandveiligheid van vloeren 2015
  vloeren en geluid 2015
  vloeren en leidingen 2016

vloeren - plafonds: plafonds algemeen 2014
  houten plafonds 2015
  traditionele stucplafonds 2019
  schoonwerkbetonplafonds 2012
  verlaagde systeemplafonds 2012
 naar boven 

CC overzicht wanden

wanden - binnenwanden: binnenwanden 2024
  wandafwerking (dorpels en plinten) 2012
wanden - wandafwerkingn: (binnen)wandbekledingen algemeen 2018
  (binnen)wandschilderingen 2018
  wandtegels en dergelijke 2018
  wandafwerking (behangwerken) 2012
  houten wandbetimmering 2015
 naar boven 

CC overzicht buitenschil

buitenschil - algemeen: buitenschil gevels en daken algemeen 2022
  buitenschil isolatie 2022
  buitenschil daglicht + bezonning 2022
  Passieve systemen voor het gebruik van zonne-energie in gebouwen 2022
  buitenschil (klimaatgevel, tweedehuid façade, etc.) 2021
  buitenschil zonweringssystemen 2016
  flora en fauna 2019
  duivenwering 2012

buitenschil - onderhoud: gevelonderhoud 2024
  schilderwerk 2022

buitenschil - balkon - erker - luifel - etc.: balkons 2018
  erkers 2015
  luifels 2015
  serres 2018
  gevel plantenbakken 2019
 naar boven 

CC overzicht gevels

gevels - gevels algemeen: gevels algemeen 2020
  vliesgevels 2015
  aantastingsbronnen voor verval: (invloed van het ontwerp op het uiterlijk) 2020
  gevel reiniging: 2014

gevels - metselwerk gevels: metselwerkverbanden, voegen, specie, etc 2020
  trasraam 2012
  metselwerk maatvoering 2017
  opleggingen op metselwerk 2017
  metselwerk gevels muuropeningen 2020
  metselwerk gevels muurafdekkingen 2017
  spouwmuur isolatie 2022
  voegwerk 2020
  metselwerk gevels scheurvorming en dilataties 2020
  kitten en kitvoegen 2013
  pleisterwerk gevels 2019

gevels - glas gevels: structurele glasgevels 2017
 naar boven 

gevels - divers: buitenschil geveltekens, etc. 2019
  gevelreclame en graffiti 2021
  fake gevels 2019
  lamellenwandsystemen 2012
 naar boven 

CC overzicht daken

daken - algemeen: daken algemeen 2022
  daken dakconstructies algemeen 2015
  hemelwaterafvoersystemen 2016
  dakgoten 2016
  werken op daken 2013

daken - schuine daken: sporenkappen 2016
  gordingkappen 2015
  dakbeschot 2020
  pannendak 2018
  dakpannen 2022
  leien / shingles dak 2016
  rietendak 2012
  dakbedekking met metalen (lood, zink, koper, etc.) 2016
  geprofileerde (golf)platen dak 2013

daken - platte daken: platte daken algemeen 2013
  isolatie platte daken 2020
  platte daken (plat dak details) 2012
  afschot platte daken 2012
  bitumineus dakbedekking 2012
  beloopbare daken 2012

daken - daglicht door het dak: daglicht door het dak (algemeen) 2019
  dakramen en dakkapellen 2016
  daklichten 2016

daken - divers: daktuinen 2019
  kas op zolder 2023
  vogels onder de pannen 2013
 naar boven 

CC overzicht kozijnen

kozijnen - buitenkozijnen: buitenkozijnen algemeen 2020
  buitendeuren traditioneel 2015
  schuiframen traditioneel 2014
  ramen + roeden traditioneel 2017
  luiken en blinden (stores) 2014
  diefijzers en venstertralies 2016
  houten kozijn aansluitingen op omringend metselwerk 2020
  stalen kozijn aansluitingen op omringend metselwerk 2013
  onderhoud en beglazen 2016
  binnenzetraamsystemen in monumentale gebouwen 2012

kozijnen - binnenkozijnen: binnendeuren en binnendeurkozijnen 2016
  schuifpuien (binnen en buiten) 2014
  branddeuren en luiken 2015

kozijnen - hang- en sluitwerk: kozijnstaat + hang- en sluitwerkstaat 2012
  voorbeeld fragment kozijnstaat 2012
  hang- en sluitwerk inbraakwerendheid 2016
  hang- en sluitwerk 2022
 naar boven 

CC overzicht stijgpunten

stijgpunten - toegankelijkheid: toegankelijkheid overbrugging niveauverschil 2012

stijgpunten - overbruggingen: hellingbanen 2013
  loopbruggen 2022

stijgpunten - trappen: stijgpunten (trappen) algemeen 2016
  trapvormen en terminologie 2015
  (on)verdreven steektrappen met bordes en/of onder/bovenkwart 2012
  spiltrap, trap met driekwarten, engelse trap, wrongtrap, etc. 2015
  overige trappen 2016
  trapafmetingen 2017
  Buffer- en doorstroomcapaciteit trappenhuis 2012
  trapdetails hout 2012
  trapdetails metaal 2017
  trapdetails beton 2016
  trapdetails natuursteen 2017
  trapdetails metselwerk 2016
  vloerafscheidingen (leuningen en balustraden) 2015

stijgpunten - roltrappen: roltrappen en rolpaden. 2015

stijgpunten - liften: liftplateau's, trapliften, etc. 2023
  verticale plateaulift 2016
  liften 2023
  brandweerliften 2018
  glazen liften 2016
  matrix raakvlakken 2012
 naar boven 

CC overzicht keukens sanitair

keukens/sanitair - pantry en keuken: keukens 2018
  pantry's 2016
  maatvoering schetsen installateur keuken 2015

keukens/sanitair - sanitair: sanitair en bouwbesluit, etc. 2017
  toiletruimte algemeen 2020
  openbare toiletruimte algemeen 2020
  badkamer algemeen 2019
  wasgelegenheid divers 2016
  sanitaire units 2012
  vloer- en wandafwerking in sanitaire ruimten 2015
  mogelijke installaties in sanitaire ruimten 2016
  maatvoering schetsen installateur sanitair 2017
 naar boven 

CC overzicht verwarming.jpg

verwarming - warmte regeling: warmteregeling algemeen 2022
  energiebalans 2017

verwarming - verwarmingsbronnen: verwarmingsgeschiedenis 2024
  verwarmingsbronnen algemeen 2024
  open haard / houtkachel 2023
  warmtemuur 2014
  stadsverwarming 2019

verwarming - CV, etc.: centrale verwarming 2019
  warmtepomp 2022
  warmte/koude opslag 2023
  hete lucht verwarming 2013

verwarming - schoorstenen: rookkanalen 2022
  uitmonding schoorstenen bovendaks 2016
  fabrieksschoorstenen 2016
 naar boven 

CC overzicht installaties

installaties - algemeen: leidingen en kanalen 2016
  leidingschachten installaties 2017
  meterkast 2019
  brandwerende afdichtingssystemen 2015

W - G - E : water installaties algemeen 2020
  drinkwatergeschiedenis 2021
  gas installaties algemeen 2019
  electra installaties algemeen 2021
  verlichtingstechniek algemeen 2016
  radio, tv, telefoon, etc. 2016
  domotica, etc. 2018
  zonnepanelen 2024
  zonneboilers 2016

installaties - riolering: riolering 2020
  riolering geschiedenis 2020
  hemelwaterafkoppeling 2022

installaties - ventilatie: vochtproblemen 2024
  ventilatie 2024

installaties - brandpreventie: brandpreventie 2019
  bliksemafleiders 2017
  veiligheid signalisatie 2015
  brandblusinstallatie + kleine blusmiddelen 2015
 naar boven 

CC overzicht  materialen

bouwkunstgeschiedenis algemeen: bouwkunst algemeen 2018
  technische cultuur 2021
  Nederlandse bouwstijlen 2020
  monumenten(zorg) 2019
bouwkunst stijlen: griekse bouwkunst 2018
  Romeinse rijk - algemeen 2018
  Etruskische bouwkunst 2018
  Romeinse bouwkunst 2018
  Vroeg christenlijke bouwkunst bouwkunst 2019
  Romaanse bouwkunst (algemeen) 2020
  Romaanse bouwkunst (kerkgebouwen interieur) 2020
  Romaanse bouwkunst (kerkgebouwen exterieur) 2020

functionele vormgeving algemeen: functionele vormgeving 2016
typologieën: woningvorm typologie 2019
  de hofjes van Nederland 2019
  woninghoogbouw 2021
  stacaravans, tiny houses, etc. 2024
  boerderijbouw 2016
  wonen tussen de koeien 2023
  de oranjerie 2023
  molens algemeen 2021
  windmolens 2017
  torens 2017
divers: paden, wegen en lanen 2022
  bruggen 2022
  De spoorbaan en spoorbrug in Culemborg 2023
 naar boven 

CC overzicht 1850-1950

1850 - 1950 algemeen: De nieuwe westerse wereld. 2022
  De bedrijvigheid in de nieuwe westerse wereld van Culemborg. 2022
  Steenfabricage en stoomhoutzagerijen in Culemborg. 2022
  De polderbemaling. 2022
  noot !     De bouwnijverheid. 2022
  loon en arbeidsduur ( in 1896) 2016

1850 - 1950 kennis: Techniek heeft zonder onderwijs geen bestaansrecht. 2022
  De institutionalisering. 2022
  cartografie 2022
  kadasterkaarten, etc. 2022
  topografische kaarten, etc. 2022

1850 - 1950 transport: Transport in de nieuwe westerse wereld. 2023
  Transport via de weg in de nieuwe westerse wereld van Culemborg. 2023
  transport over het water in de nieuwe westerse wereld van Culemborg. 2023
  Transport via het spoor in de nieuwe westerse wereld van Culemborg. 2023

1850 - 1950 wonen: wonen. 2022

1850 - 1950 gas, water, elektra, etc.: het waterleidingnet. 2022
 naar boven 

CC overzicht ontwerpproces

ontwerpproces - ontwerpproces algemeen: vorderingsschema (handboek instructie voor de tekenkamer) 2018
  voorbeeld van een haalbaarheidsonderzoek 2013
  VO, DO en ruimtelijk concept 2018
  bouwbesluit 2021
  ARBO aandachtspunten 2018
  bouwvergunning nodig ? 2015
  gebruiksvergunning 2016
  tekeningen divers 2016
  wat is kleur 2015
brandwerendheid voorschriften: brandwerendheid voorschriften algemeen 2019
  brandwerendheid voorschriften (begrippen) 2017
  vluchtwegen 2016
  brandwerendheid doorstroomcapaciteit 2013

ontwerpproces - bouwkosten: bouwkosten 2016

ontwerpproces - bestek en tekeningen: het bestek 2018
  bestek uit 1907 1907
  overzicht bestek hoofdstukken 2016
  Burgerlijk wetboek Boek (Aanneming van werk) -
  afwerk-, ruimte- en kleuren staten 2012
 naar boven 

CC overzicht ontwerpelementen

ontwerpelementen - interieur divers: in Holland staat een huis 2018
  in Holland staat een huis (extra) 2018
  in/exterieur ingang woning 2015
  brievenbus 2013
  interieur woonkamer 2013
  interieur eetkamer 2015
  interieur slaapkamer 2019
  atrium, etc. 2024
  entree kantoor, etc. 2016
  entreebalie's, etc. 2017
  kantoor / kantoortuin 2017
  opstelling van inventaris 2018
  richtlijnen museale binnenklimaat 2013

ontwerpelementen - meubels: meubels algemeen 2019
  zitmeubelen 2019
  (op)bergmeubelen 2019
  tafelmeubelen 2019
  houten meubelconstructies 2019
  de doe het zelver 2019

ontwerpelementen - exterieur divers: het burenrecht 2024
  de tuin rondom het huis 2023
  de volkstuin 2023
  schuurtjes,etc. 2024
  hekken 2014
  beschoeiingen en keermuren 2019
  het trottoir (de stoep) 2018
  bestrating 2022
  straatmeubilair 2015
  keuze bepaling plaats vlaggenmast 2013
  huishoudelijk afval. 2018

ontwerpelementen - parkeren: parkeren algemeen 2023
  stalling- en parkeergarage's 2022
  draaicirkels voertuigen 2021
  bereikbaarheid hulpdiensten 2018
  fietsenstallingen 2014
 naar boven 

CC overzicht bouwfysica

bouwfysica - bouwfysica: krimpen en uitzetten 2012
  bouwfysica (warmtetransport door een constructie) 2015
  bouwfysica (vocht) 2015
  geluidsproblematiek 2015
  regelgeving geluid 2016
  geluidslekken 2014
  wind algemeen 2015
 naar boven 

CC overzicht  materialen

materialen - materialisering: bouwmaterialen algemeen 2012
  bouwmaterialen regelgeving 2012
  bouwstoffenbesluit 2019
materialisering (brandwerendheid): het gedrag van hout bij brand 2015
  het gedrag van staal bij brand 2015
  het gedrag van beton bij brand 2012
  het gedrag van gipsplaat, etc. bij brand 2014

materialen - hout: hout 2015
  houtsoorten 2015
  verwering, aantasting en verduurzamen van hout 2015
  houtafmetingen 2022
  houtproducten 2015
materialen - metalen: ijzer en staal 2020
  corrosiebescherming staal 2017
  lood 2019
materialen - (-)steen/beton: algemeen (natuursteen) 2016
  natuursteen 2020
  natuursteen toepassingen 2016
  asbest 2019
  baksteen 2014
  beton 2023
  beton bestanddelen 2023
  betonstaal 2019
  beton oppervlaktestructuur 2017
materialen - overig: glas 2019
  oppervlaktebewerkingen 2019
  glascoating en glasfolie 2019
  kunststoffen en rubbers 2012
  isolatiematerialen 2020
 naar boven 

CC overzicht  materialen

hergebruik   (duurzaam bouwen, etc.): hergebruik 2019
  duurzaam bouwen 2020
  et cetera 2017
  herbestemming 2019
  woningsplitsing 2021

CC overzicht bouwfase

bouwfase - bouwfase algemeen: werkzaamheden opzichter. 2018
  tekeningenbeheer 2018
  bouwvergaderingen, etc. 2017
  Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) algemeen 2018
  Veiligheids- en Gezondheidsplan - nog in te vullen voorbeeld 2015
  nulopname (nulmeting) 2012
bouwfase - het te bebouwen terrein: bodemverontreiniging 2018
  het bouwrijp maken 2019
bouwfase - bouwfase bouwplaats: de bouwplaats 2019
  slopen / sloopvergunning 2020
  sloopwerkzaamheden 2017
  grondwerken / bouwput 2019

materieel/gereedschap - algemeen: materieel algemeen. 2015
steigers: steigers. 2017
  houten bouwladders. 2018
transport op het werk: transport op het werk 2018

kostenraming bouwkosten: begroting aannemer 2018
  meer- en minderwerk 2015
  begroten algemeen 2018
  hoeveelheden bepalen 2016
organisatiestructuur: de gilden, etc. 2020
 organisatiestructuren 2018
  ondernemingsvormen 2018
  het doel van de onderneming 2015
boekhouden, etc.: boekhouden 2018
  werkenadministratie 2018
  vermogen 2018
  rentekosten 2015
  winst of verlies 2018
 naar boven 

CC overzicht tekenen

tekenen algemeen - wiskundig: inleiding (1833) 2015
  planimetrie 2012
  stereometrie 2016
het maken van projectie's en uitslagen: rechte projectie 2016
  scheve projectie 2016
  centrale projectie 2012
  het maken van uitslagen 2015
schetsen:    
 naar boven 

tekenen bouwkundig algemeen: tekenen bouwkundig algemeen. 2018
  arceren + renvooi 2013
  bouwkundige termen 2015
maatvoering: modulaire coördinatie (tekenen bouwkundig) 2017
  maat tolerantie (tekenen bouwkundig) 2017
  inmetingen, etc. 2022
(onderwerp) tekening: bouwaanvraag tekeningen, etc. 2012
  bestektekeningen 2020
  werktekeningen 2013
 naar boven 

computer tekenen algemeen: autocad voor neef Frank 2013
  autocad voor neef Frank (commando overzicht) 2013
  autocad voor neef Frank (systeem variabelen) 2013
layers, arceren en maatvoering: autocad voor neef Frank (layers) 2012
  autocad voor neef Frank (arceren) 2013
  autocad voor neef Frank (maatvoering) 2013
acad pgp: autocad voor neef Frank (pgp) 2012

CADblocks: CAD blocks bibliotheken 2014
  tekenen algemeen 2015
  bomen en struiken 2013
  straat en station meubilair 2014
  personenvervoer (personenauto's en motoren) 2014
  vrachtvervoer (vrachtauto's) 2014
  openbaar vervoer (taxi, metro, tram, bus en trein) 2014
  draaicirkels voertuigen 2014
  parkeren (parkeergarage) 2014
  fietsen en fietsenstalling 2014
  meubels voor thuis en op kantoor 2013
  divers fitness 2014
  stijgpunten (trappen, roltrappen en liften) 2014
  keukens en pantry (+ werkkast) 2014
  sanitair (wc badkamer werkkast) 2014
  glazenwasinstallatie 2014
 naar boven 

A

CC overzicht extern
vloerafwerking algemeen:
binnenwanden:
gevelpleisterwerk:
Publicaties Technisch Bureau Afbouw 2025 - 05
aluminium bouw: aluminium bouw (aluminiumcentrum.nl) 2019 - 12
ARBO aandachtspunten: Vraagbaak Arboportaal 2017 - 02
Architectenweb: site van de algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten 2017 - 02

B

 naar boven
balkons:
hellingbanen:
documentatie opritten voor kleine overbruggingen en balkonverhogingen 2016 - 12
balkons: Isokorf koudebrugonderbrekingen 2016 - 12
het bestek: Stabu bestek 2016 - 11
het bestek: UAV 2012 voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2016 - 11
het bestek: UAV voor geďntegreerde contractvormen 2016 - 11
bestrating: brochure straatbaksteen - (www.knb-baksteen.nl) 2016 - 11
bestrating: prefab betonplaten en keermuren 2016 - 11
bestrating: prefab afvoergoten (drains) 2016 - 11
bestrating: onkruidpreventie op verhardingen 2016 - 11
betonbouw: brancheorganisatie betonmortelindustrie (www.vobn.nl) 2016 - 11
beton (materialen): betonlexicon 2019 - 12
beton (materialen): documentatie Argex beton 2019 - 12
betonbekisting: verklarende bekistingwoordenlijst, etc.   (studierapporten stubeco.nl) 2016 - 11
betonbekisting: documentatie moderne bekistingsystemen,   (www.peri.be) 2016 - 11
betonbekisting: polystyreen funderingsbekisting, etc.  (Unidek.nl) 2016 - 11
betonbekisting:
staalbetonvloeren, etc.:
vloerafwerking (keramisch) :
staalplaatbetonvloeren en zwaluwstaartplaatvloeren   (Lewis.nl) 2016 - 11
betonbekisting: betonkoppelsystemen, etc. (plakagroup.com) 2016 - 11
betonrenovatie: Beton onderhoud en renovatie. (batec.nl) 2024 - 02
betonrenovatie: brochure Restauratie en Beheer nr. 44 Betononderhoud en herstel 2024 - 02
plinten en dorpels: holonite kunststeen dorpels 2016 - 12
behangwerk: Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties in Nederland (SHBW) 2022 - 09
bodemverontreiniging: bodemloket 2024 - 05
bouwbesluit:
buitenkozijnen algemeen:
Bris bouwbesluitonline 2016 - 11
sloopvergunning:
bouwaanvraag:
gebruiksvergunning:
Vergunnning nodig ?   (omgevingsloket) 2024 - 05
bouwaanvraag: Verbouwkompas 2016 - 11
bouwaanvraag: Brochures / publicaties Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap, Monumenten 2016 - 11
bouwaanvraag: (publicatie) bouwwerkzaamheden op archeologische vindplaatsen 2016 - 11
bouwstoffenbesluit: publicatie erkende kwaliteitsverklaringen Bouwstoffenbesluit 2019 - 07
brandwerendheid algemeen: info brandveiligheid, etc. (www.brandveilig.com) 2016 - 11
brandwerendheid algemeen: Kennisplein Instituut Fysieke Veiligheid (IVF) 2016 - 11
brandwerendheid skelet: mechanisch ventileren van gesloten parkeergarages, etc.   (brandveilig.com) 2019 - 07
brandwerendheid vluchtwegen: Een slim 'groen stalen kastje' met ingebouwd alarm (nooduitgang.nl) 2016 - 11
brandwerendheid vluchtwegen: brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning (publicatie rijksoverheid) 2016 - 11
brandblusinstallatie's.: brandblussers, brandslanghaspels, etc. 2017 - 01
branddeuren en -luiken: efectis 2016 - 12

C

 naar boven
ACAD blocks: interressante link CAD bibliotheek 09 - 09 - 2015
calculatie bouwkosten:
begroten algemeen:
bouwkosten-online 22 - 11 - 2016
cartografie: kadastrale kaarten 1811-1832 (beeldbank cultureel erfgoed) 2021 - 06
cartografie: tijdreis over 200 jaar topografie 2021 - 06
cartografie:
Inleiding tot kennis van de bodem:
DINOloket (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) 2021 - 06

D

 naar boven
sporenkappen en sporenspanten: principe details moderne sporen- en gordingdakkappen 2016 - 12
schuine daken dakbeschot: in de handel zijnde dakplaten en dakelementen (unidek) 2020 - 06
schuine daken dakbeschot: in de handel zijnde dakplaten en dakelementen (opstalan) 2016 - 12
schuine daken dakbeschot: het isoleren en na-isoleren van bestaande daken:(Rockwool.nl) 2020 - 06
schuine daken dakbeschot:
platte daken algemeen:
het isoleren en na-isoleren van bestaande daken: (isobouw.nl) 2020 - 06
pannen dak: Flexim de variant voor de bevestiging nokvorsten met kalkmortel 2016 - 12
dakpan soorten: handel in gebruikte dakpannen 2016 - 12
dakpan soorten: keramische en betonnen dakpannen 2016 - 12
leien / shingles dak: vezelcement leien (eternit) 2016 - 12
leien / shingles dak: roof manual houten leien (cedarbureau.org) 2016 - 12
rieten daken:
pannen dak:
Vakfederatie rietdekkkers 2016 - 12
geprofileerde platen, etc.: algemene brochure Kalzip 2016 - 12
geprofileerde platen, etc.: in de handel zijnde kunststof (golf) profielplaten 2016 - 12
geprofileerde platen, etc.: in de handel zijnde metalen en aluminium profielplaten 2016 - 12
geprofileerde platen, etc.: schakelsysteem NedZink 2016 - 12
platte daken algemeen:
bitumineus dak:
Vebidak ( Brancheorganisatie - adviescentrum daken) 2016 - 12
platte daken algemeen: Bureau Dakadvies (bda) 2016 - 12
platte daken (afschot): artikel "Afschot-isolatie telt wel degelijk mee"(Roofing Holland 1998-03-16) 2016 - 12
daktuinen: daktuinen voor particulieren 2023 - 05
details (divers): stichting bouwresearch 2017 - 02
duurzaam bouwen: duurzaam bouwen (rijksoverheid.nl) 2016 - 11
duurzaam bouwen: Dutch Green Building Counsil (DGBC) 2016 - 11

E

 naar boven
electra installaties (verlichting): download brochure ‘Elektrisch licht in historische interieurs’   RGD 2011 2017 - 01

F

 naar boven
duivenwering: duivenslagtoren (publicatie historische vereniging Marum) 2016 - 12
flora en fauna: Flora en Faunawet. 2023 - 05
funderingen op palen: (www.franki-grondtechnieken.com) 2019 - 12
funderingen op palen: gedrukte stalen buispaal (www.dewaalpaal.nl) 2019 - 12
funderingen op palen: betondrukpaal (www.walinco.nl) 2019 - 12
funderingen op palen: boorpalen (avegaarpalen)(schroefpalen) (www.altenburggroep.com) 2019 - 12
funderingen op palen: in de grond gevormde palen (www.fundexpalen.nl) 2019 - 12

G

 naar boven
gevelonderhoud: valbeveiliging en installaties ten behoeve van gevelonderhoud (Gevaco.nl) 2024 - 05
stro- leembouw, etc.: strobouw Nederland 2018 - 12
stro- leembouw, etc.:
buitenschil isolatie:
bio-ecologisch bouwen (leembouw en alternatieve isolatiematerialen) 2020 - 06
geveltekens, etc.: geveltekens 2016 - 12
geveltekens, etc.: geveltekens (űleboerd) in Friesland 2016 - 12
gevelpleisterwerk: gevelpleisterwerk (gevelstuc) op isolatie (www.lsgi.nl) 2016 - 12
gevelpleisterwerk: details gevelpleisterwerk (gevelstuc) op isolatie (www.sto.nl) 2016 - 12
gevelreiniging: infoblad 17 met het standpunt van de RDMZ over het reinigen van monumenten gevels 2016 - 12
glas (materialen):
structurele beglazing:
glassoorten saint-gobain-glass 2019 - 12
glas (materialen): brandwerende beglazing (www.vetrotech.nl) 2019 - 12
glas (materialen): documentatie Spaciaglas 2019 - 12
glas (materialen): pdf "bescherming van glas in lood" (info 41) (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) 2019 - 12
glas (materialen): voorbeelden van gebrandschilderd glas 2019 - 12
graffiti en anti graffiti: Stichting 'Tekens aan de wand' (www.historischegevelreclames.nl) 2021 - 09
graffiti en anti graffiti: voorbeelden gevelreclames elders in Europa 2021 - 09
graffiti en anti graffiti: graffiti op monumenten 2021 - 09

H

 naar boven
hang-en sluitwerk: speciaal smeedwerk / hang- en sluitwerk t.b.v. restauratie panden (hoekstra) 2016 - 12
hang-en sluitwerk: leverancier draaiduimen voor van binnenuit te openen en sluiten luiken (jobe) 2016 - 12
hang-en sluitwerk inbraakwerend: gecertificeerd SKG hang- en sluitwerk, volgens de sterrenwijzer (www.skg.nl) 2016 - 12
houtbouw: centrum hout   (www.houtinfo.nl) 2016 - 11
houtinfo: Stichting Houtresearch 2017 - 02
houtinfo: houtinformatiecentrum Belgian woodforum 2017 - 02
duurzaamheid van hout: Vereniging Verduurzaamd Hout Nederland 2016 - 11
duurzaamheid van hout: modificatie door verhitting (Platowood) 2016 - 11
houtbouw: gelamineerde liggers (www.derix.nl) 2016 - 11
houtbouw: gelamineerde liggers (www.hekospanten.nl) 2016 - 11
houtbouw: finnjoist liggers (www.metsawood.nl) 2016 - 11
houtverbindingen:
houten balklaag vloeren:
houtverbindingen d.m.v. griphoekankers, etc. 2018 - 10

I

 naar boven
isolatie: downloads rekenprogramma's isolatie Rockwool 2022 - 01

J

K

 naar boven
kelders: prefab kelders (fabiton.nl) 2016 - 12
kelders: prefab kelders (sterkbeton.nl) 2016 - 12
kelders:
spouwmuurisolatie:
kelderwandisolatie (www.foamglas.nl) 2016 - 12
kelders:
kruipruimte:
kelderlichtschacht. (www.tilmar.nl)
muisdichte vloerventilatiekokers, etc. (www.tilmar.nl)
2016 - 12
keukens: handleiding bouw en inrichting keukens en bedrijfsrestaurants 2017 - 01
kleur (ontwerpelementen): Ral kleurenwaaier 2016 - 11
kleur (ontwerpelementen): syllabus van Pieter Berkhout © 2006 Kunstacademies Haarlem en Leiden 2016 - 11
buitenkozijnen algemeen: Ramen weerspiegelen historie huizen (artikel Houtblad 2000) 2019 - 03
buitenkozijnen algemeen: Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG)-kwaliteitseisen en adviezen 2016 - 12
luiken en blinden (zonwering): Historische zonwering - brochure 17 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016 - 12
houten kozijn details: documentatie valdorpels (planet.ag) 2020 - 06
stalen kozijn details:
bouwmaterialen regelgeving:
publicaties exterieur: onderhoud van stalen schrijnwerk (monumentenwacht.be) 2019 - 07
stalen kozijn details: MHB SL30 serie 2016 - 12
binnendeuren en -kozijnen: een van de mogelijke leveranciers van brandwerende deurnaalden. (gerritse.nl) 2016 - 12
binnendeuren en -kozijnen: een van de mogelijke leveranciers van brandwerende deurnaalden. (alprokon.com) 2016 - 12
binnendeuren en -kozijnen:
schuifdeur / schuifpui:
documentatie hefschuifprofielen, tochtstrips, etc. (deventer-profielen) 2016 - 12
schuifdeur / schuifpui: Zweefdeursystemen (Mondoor - Kone) 2016 - 12
schuifdeur / schuifpui: brochure HEBO (hef)schuifpuien 2016 - 12
kruipruimte: schelpen in de kruipruimte (www.isoschelp.nl) 2016 - 12
kruipruimte: bodemhygrolatie 2016 - 12
kruipruimte: thermokussens en bodemfolie (tonzon.nl) 2016 - 12

L

 naar boven
leuningen, etc.: Bouwbesluit vloerafscheiding - www.ekbouwadvies.nl 2017 - 01
leuningen, etc.: leuningen en balustrade Storax 2017 - 01
roltrappen: documentatie Schindler 2017 - 01
roltrappen: documentatie Otis 2017 - 01
liften: Nederlands Instituut voor Lifttechniek 2023 - 03
liften: liftleverancier Mitsubishi 2023 - 03
metselwerk algemeen:
metselwerk muurafdekkingen:
lood-, zink-, koperdak:
plat dak details:
pannendak:
buitenkozijnen algemeen:
informatie over gebruik en verwerkingen van bladlood in de bouw 2019 - 03
lood-, zink-, koperdak: informatie brochure restauratie en beheer 34 RDMZ over bladlood op monumenten 2019 - 03

M

 naar boven
vliesgevels:
metalen dak- en gevelbeplating:
metalen dak- en gevelbeplating (voorheen thyssenkrupp-steel-europe.com) 2016 - 12
vliesgevels:
metalen dak- en gevelbeplating:
metalen dak- en gevelbeplating (colorcoat-online.nl) 2016 - 12
vliesgevels:
metalen dak- en gevelbeplating:
metalen dak- en gevelbeplating (Rheinzink) 2016 - 12
binnenwanden: documentatie leveranciers metalstudwanden (gyproc) 2024 - 05
binnenwanden: Binnenwanden van steen (ekbouwadvies.nl) 2025 - 05
metselwerk algemeen: documentatie droogstapelsysteem (clickbrick) - (www.daasbaksteen.nl) 2016 - 12
metselwerk algemeen: documentatie lijmmortels (www.omnicol.info) 2016 - 06
metselwerk algemeen: metselwerk dilataties:
metselwerk maatvoering:
infobladen (thema's) en publikaties Nederlands Verbond Baksteen fabrikanten (KNB) 2020 - 12
metselwerk maatvoering: De Belgische Baksteenfederatie 2016 - 12
metselwerk maatvoering:
binnenwanden:
kalkzandsteen lijm- en metselblokken (www.calduran.nl) 2016 - 12
metselwerk dilataties: (kalkzandsteen) handboek werkvoorbereiding en uitvoering (www.calduran.nl) 2020 - 06
metselwerk dilataties: voorbeeld documentatie scheurherstel 2020 - 06
metselwerk muuropeningen: documentatie Murfor 2020 - 06
metselwerk muuropeningen: documentatie Stalton lateien 2020 - 06
metselwerk muuropeningen: documentatie Halfen metselwerkondersteuningen 2020 - 06
metselwerk muuropeningen:
metselwerk muurafdekkingen:
documentatie Vebo lateien (beton en staal) 2020 - 06
metselwerk muurafdekkingen: documentatie kunststeen muurafdekkers (holonite) 2016 - 12
metselwerk muurafdekkingen: documentatie zinken muurafdekkers (NedZink) 2016 - 12
warmtemuur (verwarming): documentatie Porotherm Climabrick keramische binnenmuurstenen (wienerberger) 2017 - 01

N

 naar boven
vloerafwerking algemeen: www.centrumnatuursteen.nl 2016 - 12
vloerafwerking algemeen: SBR infoblad 111 - Natuursteen en oppervlaktebewerking 2016 - 12
natuursteen: Uitvoeringsrichtlijn Steenhouwwerk (www.stichtingerm.nl) 2016 - 11
natuursteen: academia pdf 2020 - 01
brandpreventie: Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) 2017 - 01
geveltekens, etc.: Hoe wordt neon reclame gemaakt?   (You-tube) 2019 - 01

O

P

 naar boven
stalling- en parkeergarage's: parkeerdekbestrating 2022 - 01
stalling- en parkeergarage's: vloeradvies parkeerdekafwerking 2022 - 01
stalling- en parkeergarage's: wegdekverwarming 2022 - 01
stalling- en parkeergarage's: Ventilatie en Rookbeheersing in stalling- en parkeergarages 2022 - 01
signalisatie (brandwerendheid): pikt-o-norm signalisatie en piktogrammen 2017 - 03
houten plafonds: plafond = planetarium (pagina 32 en 33) 2016 - 12

Q

R

 naar boven
VO en DO (regelgeving Overheid): Documenten en publicaties bouwregelgeving van de Rijksoverheid 2016 - 11
(binnen)wandbekleding: restauratie Jachthuis Sint Hubertus 2022 - 09
riolering: documentatie vuilwater pompen 2020 - 10
riolering: selectiesoftware voor het berekenen en selekteren van een vetafscheider 2020 - 10
riolering: biologische waterzuiveringsinstallatie voor thuisgebruik 2022 - 09
riolering: biologische waterzuiveringsinstallatie voor thuisgebruik en septictank 2022 - 09
riolering: Handboek waterbeheer 2022 - 09

S

 naar boven
toilet(ruimte): de Nonolet van "De 12 Ambachten" 2017 - 01
toilet(ruimte): de Compact Composteur 2017 - 01
toilet(ruimte): RVS sanitair 2017 - 01
badkamer: geschiedenis van sanitair 2017 - 01
badkamer: de wekelijkse wasbeurt 2017 - 01
badkamer: brochure "Inrichting van rolstoeltoegankelijke toiletruimten & doucheruimten" 2017 - 01
open haarden:
rookkanalen binnen:
Metaloterm metalen schoorsteenkanalen 2023 - 03
steigers: Arbouw A-blad Veilige steiger 2017 - 10
staalbouw: constructieve systemen Kingspan multi-beams (kingspan.com/nl) 2019 - 12
staalbouw:
staalskelet:
(tools) zoekprogramma staaltabellen, berekeningen, etc. (bouwenmetstaal.nl) 2019 - 12
staalbouw: overzicht gebogen profiel (kersteneurope.com) 2019 - 12
staalbouw: Stichting doelmatig verzinken (zink info benelux) 2019 - 12
brandgedrag staal: assistentie bij brandveilig ontwerpen en dimensioneren (brandveiligmetstaal.nl) 2019 - 07
brandgedrag staal:
binnenwanden:
brandveiligheid van vloeren:
Promat brandwerende beplating 2024 - 05

T

 naar boven
Modulaire coördinatie (tekenen): de gulden snede (www.kennislink.nl) 2017 - 02
bouwkundige termen (tekenen): bouwencyclopedie (joostdevree.nl) 2017 - 02
trapdetails metaal: metalen trappen - roostertreden (stabag pcp) 2017 - 01
trapdetails beton: betonnen trappen (steenhuis.nl) 2017 - 01

U

V

 naar boven
veiligheid (werken op daken): Arbouw brochure - brochures valgevaar dakdekker 2016 - 12
veiligheid (werken op daken): Arbo & Veiligheid (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) 2016 - 12
veiligheid (werken op daken): Monumentenwacht Vlaanderen (Toegankelijkheid zolders,kapruimtes,daken,goten) 2016 - 12
veiligheid (werken op daken): Monumentenwacht Gelderland - documentatie informatiebladen-onderhoud 2016 - 12
vliesgevels:
buitenkozijnen algemeen:
stalen vliesgevels (ODS - Jansen) 2016 - 12
vliesgevels:
buitenkozijnen algemeen:
aluminium vliesgevels (schueco.com) 2016 - 12
vloerafwerking (hout): zie documentatie Promat systemfloor akoustisch vloerelement 2016 - 12
vloerluiken:
stijgpunten (overige trappen):
brochures-vloerluiken (www.gortergroup.com) 2016 - 12
ventilatie: documentatie mechanische ventilatiesystemen (Buva) 2017 - 01
(wind)molens: Culemborgse Voetnoot 1997-18 2024 - 06

W

 naar boven
wand/vloer afwerking (sanitair): waterdicht uitvoeren wandafwerking tegels 2017 - 01
betonnen wanden en gevels:
binnenwanden:
cellen(gas)beton segmenten (xella voorheen ytong en durox) 2024 - 05
betonnen wanden en gevels: leverancier prefab beton gevels (Fabiton.nl) 2016 - 11
betonnen wanden en gevels: ophangconstructies gevelbeplating (www.halfen.nl) 2016 - 11
water installaties: Legionella achtergrondinfo 2020 - 04
warmte/koudeopslag: geotherm 2023 - 03
warmte/koudeopslag: van het gas af met een batterij vol zout 2023 - 03
warmte/koudeopslag: een accu van steen 2023 - 03

X

Y

Z

 naar boven
lood-, zink-, koperdak: documentatie NedZink 2017 - 01
(buitenschil) zonne-energie: Actieve en passieve zonne-energie (www.de12ambachten.nl) 2017 - 01
buitenschil algemeen: berekenen en construeren van vlakke zonnewijzers (www.zonnewijzerkring.nl) 2023 - 03

 
Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

 

 

klik hier om naar boven te gaan